Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 58/BXD-QLN trả lời công văn 78/CV-CT hướng dẫn áp dụng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 58/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/BXD-QLN
V/v: trả lời công văn số 78/CV-CT ngày 17/7/2012 của Công ty TNHH một thành viên ĐTPT nhà và Đô thị Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên ĐTPT nhà và Đô thị Lạng Sơn

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 78/CV-CT ngày 17/7/2012 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Việc thu tiền thuê nhà đối với các hộ dân đang thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo lại (như nêu tại công văn số 78/CV-CT của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn) áp dụng theo bảng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo xây dựng lại do UBND cấp tỉnh ban hành.

2. Đối với nội dung liên quan đến trích nộp tiền thu từ việc thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, đề nghị Công ty có văn bản gửi Bộ Tài chính để được hướng dẫn trả lời theo đúng thẩm quyền.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên ĐTPT nhà và Đô thị Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 58/BXD-QLN trả lời công văn 78/CV-CT hướng dẫn áp dụng giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.532
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31