Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 566/BXD-HĐXD năm 2018 về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 566/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 20/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 566/BXD-HĐXD
V/v kiến nghị của Chi nhánh phía nam Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1739/VPCP-ĐMDN ngày 22/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tiến hành rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tại Dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng”. Theo đó, đối với điều kiện xét cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức về cơ bản chỉ đưa ra các yêu cầu tối thiểu về nhân sự, kinh nghiệm thực hiện công việc làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện và kiểm soát chất lượng các hoạt động xây dựng của tổ chức; bãi bỏ quy định về chứng chỉ hành nghề thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình xây dựng, thống nhất thực hiện theo các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Đối với ý kiến của Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4 về sát hạch và thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề có liên quan đến các quy định của Luật Xây dựng năm 2014 sẽ được Bộ Xây dựng ghi nhận để soát xét khi tiến hành đánh giá tổng kết thi hành Luật Xây dựng theo kế hoạch.

2. Đối với các quy định chồng chéo về điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng công trình điện, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3162/BXD-PC ngày 28/12/2017 gửi Văn phòng Chính phủ, theo đó Bộ Xây dựng đề xuất “thay thế điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình, giấy phép tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình nhà máy thủy điện, nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp bằng việc quy định rõ về hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực và điều kiện hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực để tránh trùng lặp với quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng tại Luật Xây dựng.”

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, trả lời Chi nhánh phía Nam - Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 4./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD(NTB).

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Quang Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 566/BXD-HĐXD năm 2018 về thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


302

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124