Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 56/BXD-KTXD về việc chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 56/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 31/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 56/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thiết kế công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận

Trả lời văn bản số 963/STC-ĐT ngày 27/2/2009 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận về chi phí thiết kế công trình xây dựng; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định như hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng (và trước đây là Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình được áp dụng cho công trình). Đối với công trình xây dựng sử dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc thiết kế lặp lại, do việc sử dụng lại các tài liệu đã có để thiết kế thì chi phí thiết kế được điều chỉnh giảm với các hệ số như hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng. Trường hợp do đặc thù của địa phương, chủ đầu tư không sử dụng được thiết kế mẫu đã ban hành, thì chi phí thiết kế được xác định như định mức chi phí theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng.

Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 56/BXD-KTXD về việc chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.120
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211