Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 534/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc

Số hiệu: 534/TTg-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 534/TTG-VX
V/v Cơ chế đặc thù trong việc đầu
 tư xây dựng Khu các làng dân tộc

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Bộ văn hóa - thông tin

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin (công văn số 22/TTr-BVHTT ngày 15/2/2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9579/BKH-LĐVX ngày 27/12/2006), Bộ Xây dựng (công văn số 173/BXD-XL ngày 26/1/2007) và Ủy ban Dân tộc (công văn số 75/UBDT-CSDT ngày 31/1/2007) về cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc thuộc Dự án Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu trong việc lựa chọn các đơn vị tư vấn lập dự án, thiết kế và thi công xây dựng các công trình kiến trúc, cảnh quan tiêu biểu văn hóa của từng dân tộc trong Khu các làng dân tộc, như đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin tại công văn số 22/TTr-BVHTT ngày 15/02/2007 nêu trên.

Bộ Văn hóa-Thông tin chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cho phép khởi công xây dựng từng hạng mục công trình của các dự án thành phần trong Khu các làng dân tộc như đề nghị của Bộ Văn hóa-Thông tin tại công văn nêu trên, khi có đủ thiết kế và dự toán được phê duyệt, trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc có tổng dự toán được phê duyệt sau khi thực hiện được 30% giá trị xây dựng trong tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD;
- Ủy ban Dân tộc;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Ban Quản lý LVHDL các dân tộc VN;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản,
 Website CP,
 Các Vụ: KTTH, CN;
- Lưu: VT, VX .

TM. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
 

 

Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 534/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế đặc thù trong việc đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.219
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33