Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 485/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 485/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới của các Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an.

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an (tờ trình số 216/TTr-BCA-H11 ngày 09 tháng 11 năm 2009), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 17707/BTC-QLCS ngày 17 tháng 12 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9336/BKH-GS&TĐĐT ngày 03 tháng 12 năm 2009), Xây dựng (công văn số 2647/BXD-QLN ngày 07 tháng 12 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4661/BTNMT-KH ngày 09 tháng 12 năm 2009) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 11753/UBND-XD ngày 09 tháng 12 năm 2009); căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 10 tháng 3 năm 2010 về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, phù hợp với quy hoạch của thành phố Hà Nội, với quy mô phù hợp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, quản lý, chỉ huy tập trung của lực lượng Cảnh sát, Bộ Công an.

2. Bộ Công an căn cứ định hướng biên chế theo từng giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới của 3 Tổng cục nêu trên theo quy định của pháp luật.

3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục về đất đai tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (cạnh trụ sở mới của Bộ Công an) theo quy định hiện hành để giao đất cho Bộ Công an sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc.

4. Đồng ý Bộ Công an được bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại số 40 Hàng Bài và 54 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội với diện tích đất là 13.303,8 m2 hiện do Bộ Công an đang quản lý theo giá thị trường, đúng quy định của pháp luật để lấy kinh phí đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội và Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tại địa điểm mới./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các  Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 485/TTg-KTN ngày 22/03/2010 chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới của các Tổng cục Cảnh sát thuộc Bộ Công an do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.556

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91