Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 48/BXD-KTXD về thanh toán khối lượng công tác xây lắp thực tế hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 48/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán khối lượng công tác xây lắp thực tế hoàn thành

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 166/XD4-KT3 ngày 21/2/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 xin ý kiến hướng dẫn về việc thanh toán khối lượng công tác xây lắp thực tế hoàn thành. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo những quy định về thanh toán, quyết toán được hai bên (nhà thầu và chủ đầu tư) thỏa thuận trong hợp đồng đã ký và quy định của pháp luật có liên quan. Theo nội dung công văn thì hợp đồng xây dựng giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 và chủ đầu tư là loại hợp đồng điều chỉnh giá, do đó theo quy định của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì đối với loại hợp đồng điều chỉnh giá, việc thanh toán, quyết toán dựa trên khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu nhân với đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp phát sinh công việc không có trong hợp đồng đã ký ban đầu, nhà thầu phải lập dự toán bổ sung với những khối lượng phát sinh đó trình chủ đầu tư xem xét, chấp thuận làm cơ sở thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 4 căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 48/BXD-KTXD về thanh toán khối lượng công tác xây lắp thực tế hoàn thành do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.965
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233