Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 46/BXD-KTXD về việc bù giá vật liệu gói thầu số 3- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 B Tây Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 46/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 46/BXD–KTXD
V/v: Bù giá vật liệu gói thầu số 3- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 B Tây Ninh

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông

Trả lời Văn bản số 139/KTKH ngày 04/3/2009 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông đề nghị hướng dẫn tính bù giá vật liệu đối với gói thầu Số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22B Tây Ninh thuộc loại hợp đồng theo giá điều chỉnh theo các Thông tư của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bù giá vật liệu gói thầu số 3 - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 B Tây Ninh của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông

Ngày 18/3, Bộ Xây dựng đã có công văn

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định; Trường hợp Gói thầu số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22B Tây Ninh được các bên ký kết hợp đồng theo hình thức giá hợp đồng điều chỉnh thì không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này;

Việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với gói thầu Số 3 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22B Tây Ninh nói trên thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên; Trường hợp trong hợp đồng có nội dung chưa rõ thì chủ đầu tư và nhà thầu xác định rõ (nội dung điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều chỉnh) làm cơ sở cho việc ký bổ sung giá hợp đồng để thanh toán, quyết toán.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông thống nhất với chủ đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL.BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 46/BXD-KTXD về việc bù giá vật liệu gói thầu số 3- Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 B Tây Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


938
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211