Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 458/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 01/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 458/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng.

Hà Nội, ngày 1 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 106/SXD/KT-QH-NƠ ngày 17/3/2005 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đề nghị giải quyết trở ngại trong phân cấp cấp giấy phép xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đã được quy định cụ thể tại Điều 21 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

Việc ban hành những quy định và hướng dẫn quy trình thực hiện cấp giấy phép xây dựng phù hợp với địa phương mình là thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sở Xây dựng được Uỷ ban nhân dân tỉnh uỷ quyền trực tiếp cấp giấy phép xây dựng (khoản 1 Điều 21 của Nghị định 16/CP) và còn phải làm nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng cũng như kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng theo giấy phép. Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra xác xuất đồng thời tổ chức công khai việc cấp giấy phép xây dựng, công khai quy hoạch xây dựng để toàn dân đều được biết và phát hiện các vi phạm.

Đề nghị Sở Xây dựng Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ XL.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 458/BXD-XL ngày 01/04/2005 hướng dẫn công tác cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.216

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!