Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 446/BXD-HĐXD về việc trả lời Sở Xây dựng Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 446/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 446/BXD-HĐXD
V/v: Trả lời Sở Xây dựng Long An.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Sở Xây dựng tỉnh Long An có văn bản số 309/SXD-XD ngày 04/3/2009 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

 Theo hướng dẫn tại điểm 2b, mục IV, phần I, Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng : "Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, trường hợp cần thiết thì có thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm định. Đối với công trình có liên quan đến môi trường; phòng, chống cháy, nổ; an ninh, quốc phòng thì khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công phải lấy ý kiến của các cơ quan quản lý về những lĩnh vực này."

Như vậy, đối với các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư, UBND huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. UBND huyện (chủ đầu tư) có thể giao cho Phòng Công Thương (cơ quan chuyên môn của chủ đầu tư) hoặc Ban Quản lý dự án (đơn vị thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án) thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đều phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng tỉnh Long An căn cứ ý kiến trên để hướng dẫn thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, PC, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 446/BXD-HĐXD về việc trả lời Sở Xây dựng Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.090
DMCA.com Protection Status

IP: 54.242.115.55