Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4083/LĐTBXH-KHTC về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4083/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Chu Quang Cường
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 4083/LĐTBXH-KHTC
V/v phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II

Căn cứ Luật đấu thầu;
Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu, mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 720/QĐ-LĐTBXH ngày 05/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2;
Xét Tờ trình số 73/LĐTBXH-KĐ2 ngày 11/09/2009, số 74/LĐTBXH-KĐ2 ngày 17/09/2009, số 79/LĐTBXH-KĐ2 ngày 24/9/2009 của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2 về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu (kèm hồ sơ có liên quan),

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt như sau:

1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trúng các gói thầu như sau:

1.1. Gói thầu “Mua sắm thiết bị đo phục vụ kiểm định thiết bị nâng – thang máy”.

- Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị đo phục vụ kiểm định thiết bị nâng – thang máy”.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần điện tự động Nam Thịnh. Địa chỉ 8-10 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (VP chi nhánh: 90 đường Tân Thới Nhất 21 Phường Tân Thới, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Giá trị trúng thầu: 258.865.000 đồng (đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao…).

(Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm năm tám triệu tám trăm sáu lăm nghìn đồng chẵn).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

1.2. Gói thầu “Mua sắm thiết bị kiểm soát môi trường”  

- Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị kiểm soát môi trường”.

- Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thương mại – Dịch vụ xây dựng điện & tự động hóa ACE. Địa chỉ 3A2 Trần Triệu Luật, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giá trị trúng thầu: 176.925.000 đồng (đã bao gồm VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao…).

(Số tiền viết bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu chín trăm hai mươi lăm nghìn đồng chẵn).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tuần kể từ ngày ký hợp đồng.

Yêu cầu Chủ đầu tư căn cứ nội dung phê duyệt tại Công văn này để thương thảo, ký kết hợp đồng với các Nhà thầu đã trúng thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị đo phục vụ kiểm định thiết bị nâng – thang máy” và gói thầu “Mua sắm thiết bị kiểm soát môi trường” trên cơ sở hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh được duyệt, cam kết của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu và các tài liệu có liên quan; giám sát thực hiện, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng theo quy định của Luật đấu thầu.

2. Đối với gói thầu “Mua máy siêu âm chiều dày, siêu âm đường hàn kim loại”: Theo quy định tại Điểm 5 Điều 41 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng thì việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu này thuộc thẩm quyền của Giám đốc Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực 2. Đề nghị trung tâm triển khai thực hiện.

3. Đối với gói thầu “Mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ kiểm định” và gói thầu “Mua sắm máy tính, máy in, máy chiếu”.

- Hủy kết quả đấu thầu gói thầu “Mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ kiểm định” và gói thầu “Mua sắm máy tính, máy in, máy chiếu” do không có nhà thầu nào đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh.

- Chủ đầu tư rà soát lại hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh, tính chất, thông số kỹ thuật của hàng hóa mua sắm để điều chỉnh cho phù hợp, trình Bộ phê duyệt (nếu cần thiết) và tổ chức đấu thầu lại theo quy định hiện hành.

Yêu cầu chủ đầu tư căn cứ vào các nội dung được duyệt tại Công văn này để tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4083/LĐTBXH-KHTC về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh các gói thầu của Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38