Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3573/VPCP-KGVX về việc đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3573/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 28/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3573/VPCP-KGVX
V/v đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên"

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

 

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 575/TTr-BGDĐT ngày 23 tháng 1 năm 2008 về đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên", Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên hoàn thiện lại đề án theo hướng sau đây:

- Làm rõ cơ chế tài chính và đầu tư để đề án khả thi về tài chính;

- Làm rõ cơ chế quản lý nhà nước đối với khu này, trách nhiệm và quyền của chủ đầu tư; cơ chế quan hệ giữa chủ đầu tư và các trường, các đơn vị và khu xây dựng;

- Làm rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Khu Đại học này; việc gì do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên giải quyết, việc gì do Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và Ủy ban biết để hoàn thiện lại đề án, trình Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, PL, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3573/VPCP-KGVX về việc đề án "Xây dựng Khu Đại học Phố Hiến tại tỉnh Hưng Yên" do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154