Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 356/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò, khai thác điểm mỏ đá granit tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (số 34/UBND-CN2 ngày 04/01/08) do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 356/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 356/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò, khai thác điểm mỏ đá granit tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (số 34/UBND. 4/1/08)

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 34/UBND-CN2 ngày 04/01/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Quảng Ninh về việc quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến đá granit tại khu vực xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tiến hành lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong dự kiến quy hoạch, vì đá granit tại khu vực xã Quảng Sơn là đá thuộc dạng các tảng lăn, nằm phân bố rải rác trên mặt địa hình. Màu sắc của đá có nền trắng chấm đen bình thường, có độ nguyên khối và độ thu hồi thấp, ít có khả năng gia công được tấm lớn và sản xuất quy mô công nghiệp. Nên Bộ Xây dựng không đưa điểm mỏ đá granit tại khu vực xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà vào trong quy hoạch chung của cả nước.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 570/TTg-CN ngày 11/4/2006, UBND tỉnh Quảng Ninh tổng hợp ý kiến các Bộ liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng mục b khoản 1 Điều 56 (sửa đổi) của Luật Khoáng sản để triển khai thực hiện và hướng dẫn Doanh nghiệp xin thăm dò, khai thác tiến hành các thủ tục theo Luật Khoáng sản hiện hành.

(Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò, khai thác được xác định tại Bản đồ kèm theo công văn số 34/UBND-CN2 ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Ninh).

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò, khai thác đá granit tại khu vực xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 356/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò, khai thác điểm mỏ đá granit tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (số 34/UBND-CN2 ngày 04/01/08) do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.116
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108