Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 34/BXD-KTXD áp dụng hệ số nén chặt rác do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 34/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 24/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 34/BXD-KTXD
V/v: áp dụng hệ số nén chặt rác

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Tư vấn Đầu tư- Xây dựng Tân Lộc Thành

Trả lời Văn bản số 16/CV-TLT ngày 1/3/2010 của Công ty Tư vấn Đầu tư- Xây dựng Tân Lộc Thành, tỉnh Vĩnh Long về hệ số nén chặt trong công tác chôn lấp rác, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về công tác chôn lấp rác tại Văn bản số 2272/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị đã được quy định cụ thể theo quy trình kỹ thuật, thành phần công việc, điều kiện áp dụng phù hợp với công suất bãi (nhỏ hơn 500 tấn/ngày, đến lớn hơn 1500 tấn/ngày) để xử lý chôn lấp rác thải đô thị tại bãi chôn lấp rác có độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m;

Trường hợp công tác san ủi rác như nêu trong văn bản số 16/CV-TLT không phù hợp với quy trình kỹ thuật, điều kiện đã được công bố tại Văn bản số 2272/BXD-VP của Bộ Xây dựng (san ủi rác từ ô này sang ô khác, cao trình ủ rác +5m…) thì việc xác định khối lượng theo chia ô lưới và hệ số nén chặt cho phù hợp với điều kiện thực tế là cần thiết; theo quy định tại phần IV, điểm 2 Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích thì Công ty Tư vấn Đầu tư- Xây dựng Tân Lộc Thành báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long để được xem xét, giải quyết.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty Tư vấn Đầu tư- Xây dựng Tân Lộc Thành tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ Kinh tế XD (M5)

KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 34/BXD-KTXD áp dụng hệ số nén chặt rác do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.124
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0