Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3214/VPCP-KGVX về việc chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (trường tư thục) từ tỉnh Hòa Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3214/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 19/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3214/VPCP-KGVX
V/v chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (trường tư thục) từ tỉnh Hòa Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Tờ trình số 299/TTr-DKVN ngày 15 tháng 01 năm 2009 về việc thay đổi địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam; ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công văn số 1779/BGDĐT-KHTC ngày 06 tháng 3 năm 2009); ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (công văn số 5815/UBND-KT1 ngày 31 tháng 12 năm 2008); ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình (công văn số 488/UBND-ĐT ngày 13 tháng 4 năm 2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam từ tỉnh Hòa Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NV;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: ĐMDN, ĐP, TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3214/VPCP-KGVX về việc chuyển địa điểm xây dựng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (trường tư thục) từ tỉnh Hòa Bình sang tỉnh Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


847
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6