Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 316/BXD-VP về việc thực hiện đối thoại trực tuyến qua điện thoại giữa Bộ và Sở địa phương do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 316/BXD-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 316/BXD-VP
V/v: Thực hiện đối thoại trực tuyến qua điện thoại giữa Bộ và Sở địa phương

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để đảm bảo thông tin hai chiều được thường xuyên, liên tục nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành và nâng cao hiệu quả công tác quản lý ngành Xây dựng tại địa phương, Bộ Xây dựng tiếp tục tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến qua điện thoại giữa Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nội dung chủ yếu trong các buổi làm việc này là trao đổi về tình hình hoạt động quản lý Ngành xây dựng tại địa phương, bao gồm những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cần được giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện các quy định pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng; giải đáp, hướng dẫn cụ thể đối với các vướng mắc nảy sinh trong công tác quản lý tại địa phương. Thông qua trao đổi, Bộ sẽ nghiên cứu, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định để phù hợp với điều kiện thực tiễn tại các địa phương.

Để các buổi làm việc đạt được hiệu quả, Bộ Xây dựng yêu cầu Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuẩn bị sẵn sàng trước mỗi buổi làm việc theo các nội dung sau :

- Tài liệu: Tổng hợp các vấn đề về quản lý quy hoạch xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình xây dựng; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý, phát triển đọ thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý, phát triển nhà ở; kinh tế xây dựng; tình hình triển khai thực hiện Luật xây dựng, các Nghị định và văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng; v.v… thành câu hỏi và tổng hợp thành văn bản gửi về Văn phòng Bộ Xây dựng (bằng Fax và E_mail).

- Thành phần tham dự: Về phía Bộ Xây dựng : lãnh đạo Bộ và các Vụ chức năng. Về phía các Sở : Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc, đại diện các Sở như Tài chính, Giao thông, Kế hoạch - Đầu tư ...; Phòng quản lý xây dựng các quận/huyện, Ban quản lý dự án và đại diện các phòng ban liên quan.

- Giao nhiệm vụ và cử cán bộ kỹ thuật liên hệ với Trung tâm Thông tin của Bộ để được hướng dẫn lắp đặt thiết bị và thử nghiệm kỹ thuật kết nối điện thoại từ Hội trường của Sở đến phòng họp của Bộ (Điện thoại liên hệ với Trung tâm Thông tin là :  04-39742071 hoặc 0912035352 - Anh Lê Thanh Trà). 

- Thời gian tổ chức buổi giao lưu trực tuyến : Sau khi Văn phòng Bộ nhận được tài liệu tổng hợp câu hỏi của Sở, Bộ Xây dựng sẽ thông báo tới Sở trước 04 ngày làm việc.

Bộ Xây dựng yêu cầu đồng chí Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo và thực hiện tốt việc tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Các Cục, Vụ, Thanh tra, VP;
- TTTT;
- Lưu: VP(01).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Văn Tới

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 316/BXD-VP về việc thực hiện đối thoại trực tuyến qua điện thoại giữa Bộ và Sở địa phương do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.931
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234