Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 311/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 12/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 311/TTg-QHQT
V/v gia hạn Hiệp định Hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ Dự án chuẩn bị xây dựng thủy điện Trung Sơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công thương.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1131/NHNN-HTQT ngày 10 tháng 02 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện Hiệp định Hỗ trợ kỹ thuật (mã số TF090495) trong khuôn khổ Dự án chuẩn bị xây dựng thủy điện Trung Sơn, do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB) đến hết ngày 13 tháng 7 năm 2010.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thủ tục với WB cho việc gia hạn Hiệp định trên theo quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Công thương phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo Ban quản lý Dự án xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động, bảo đảm Dự án thực hiện theo đúng tiến độ trong thời gian gia hạn, đạt mục tiêu đề ra./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để báo cáo);
- PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTN, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 311/TTg-QHQT ngày 12/02/2010 gia hạn Hiệp định Hỗ trợ kỹ thuật trong khuôn khổ Dự án chuẩn bị xây dựng thủy điện Trung Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.037

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91