Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 31/BXD-KHCN về việc áp dụng tiêu chuẩn trong tính toán cao độ san lấp mặt bằng Trung tâm Điện lực Duyên hải do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 31/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 31/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 31/BXD-KHCN
V/v áp dụng tiêu chuẩn trong tính toán cao độ san lấp mặt bằng Trung tâm Điện lực Duyên hải

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2.

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 342/CV-TVĐ2-P11 ngày 20/2/2008 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 2 về việc tính toán cao độ san lấp mặt bằng của Trung tâm Điện lực Duyên hải, tỉnh Trà Vinh, Bộ xây dựng có ý kiến như sau:

Tiêu chuẩn ngành “14 TCN 130-2002: Hướng dẫn thiết kế đê biển” đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành thống nhất áp dụng cho việc củng cố, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống đê biển trong phạm vi cả nước.

Các vấn đề liên quan đến việc áp dụng Tiêu chuẩn trên trong thiết kế, tính toán cao độ san lấp mặt bằng Trung tâm Điện lực Duyên hải, đề nghị Công ty xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để được hướng dẫn cụ thể.

 Để có kết luận về việc tính toán cao độ đắp nền và cao độ đỉnh đê bao lấn biển Trung tâm Điện lực Duyên hải, chủ đầu tư tổ chức thực hiện các thủ tục theo quy trình lập, thẩm tra thiết kế được quy định tại Luật Xây dựng và Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Bộ Xây dựng đề nghị quý Công ty nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Nguyễn Trung Hoà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 31/BXD-KHCN về việc áp dụng tiêu chuẩn trong tính toán cao độ san lấp mặt bằng Trung tâm Điện lực Duyên hải do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.667
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41