Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 239/BXD-TCCB về việc mở Văn phòng thường trú của Báo Xây dựng tại Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 239/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Minh Mẫn
Ngày ban hành: 29/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 239/BXD-TCCB
V/v: Mở Văn phòng thường trú của Báo Xây dựng tại Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Báo Xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 81/BXD-TTr ngày 02/5/2009 của Báo Xây dựng về việc xin phép được mở Văn phòng thường trú của Báo tại Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng như sau:

1. Cho phép Báo Xây dựng được mở Văn phòng thường trú tại Quảng Ninh. Văn phòng thường trú là một bộ phận trực thuộc Báo Xây dựng, không có con dấu, không có tài khoản, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng biên tập Báo Xây dựng và các quy định hiện hành theo Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và Thông tư hướng dẫn số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.         

2. Về nhân sự của Văn phòng thường trú tại Quảng Ninh do Tổng biên tập Báo Xây dựng quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành.

Vụ Tổ chức cán bộ thông báo để Báo Xây dựng biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
 - Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Ninh;
 - Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 239/BXD-TCCB về việc mở Văn phòng thường trú của Báo Xây dựng tại Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


981
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240