Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2353/VPCP-QHQT về việc giúp Lào dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Viêng-chăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2353/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2353/VPCP-QHQT
V/v giúp Lào dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Viêng-chăn

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ủy ban Thể dục Thể thao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Thể dục Thể thao tại văn bản số 595/UBTDTT-KHTC ngày 19 tháng 4 năm 2007 và các ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản 5249/BTC-TCĐN ngày 18 tháng 4 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2562/BKH-KTĐN ngày 16 tháng 4 năm 2007 về việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Lào tại Viêng-chăn, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Ủy ban Thể dục Thể thao về việc giúp Lào triển khai thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Viêng-chăn. Trong đó, các hạng mục nhà làm việc và hồ điều hòa của Trung tâm vẫn sử dụng vốn viện trợ Việt Nam giúp bạn, không sử dụng vốn đối ứng của Lào và phải thực hiện đúng các thỏa thuận giữa hai Chính phủ đã ký kết. Việc bổ sung hạng mục bể bơi cho Trung tâm Huấn luyện chưa nên đề cập trong giai đoạn này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3).18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2353/VPCP-QHQT về việc giúp Lào dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia tại Viêng-chăn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.724
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240