Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2346/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 02/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2346/BXD-KTTC
V/v: Đơn giá vật liệu lớp dưới móng (sub-grade) của Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11  năm 2007

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Thăng Long

Trả lời văn bản số 1581/BTL-DT ngày 10/10/2007 của Ban quản lý dự án Thăng Long về đơn giá vật liệu lớp dưới móng (sub-grade) của Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội và giao Bộ Giao thông vận tải là chủ đầu tư tại Quyết định số 1106/QĐ-TTg ngày 26/11/1999. Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Đối với lớp vật liệu dưới móng (sub-grade) của Dự án, theo yêu cầu của đơn vị tư vấn PCI được lấy ở mỏ Đồi Thị (Phủ Lý - Hà Nam) và không có đơn giá trong hợp đồng ký kết giữa các bên (văn bản số 1581/BTL-DT), vì vậy căn cứ nội dung, hình thức hợp đồng, các qui định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình khi thực hiện xây dựng công trình, Ban quản lý dự án Thăng Long báo cáo Bộ Giao thông vận tải tổ chức xác định giá vật liệu dưới móng (sub-grade) theo qui định để xác định giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp phù hợp với giá thị trường làm cơ sở phê duyệt giá trị khối lượng phát sinh của công tác này.

Ban quản lý dự án Thăng Long căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2346/BXD-KTTC ngày 02/11/2007 về việc đơn giá vật liệu lớp dưới móng (sub-grade) của Dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai III Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.261

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228