Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2283/BXD-KHTC thực hiện dự án Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Điện Biên Phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2283/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 21/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2283/BXD-KHTC
V/v: thực hiện dự án Quy hoạch chung xây dựng TP. Điện Biên Phủ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 29/8/2008 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Điện Biên; căn cứ vào nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt tại Quyết định số 2011/QĐ-UBND ngày 18/12/2008, Bộ Xây dựng đã chủ động có kế hoạch bố trí vốn ngân sách trong năm 2009 để giúp Tỉnh tổ chức thực hiện dự án.

Đối với một số đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên tại văn bản số 1026/UBND-CN ngày 16/7/2009 về việc lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về đơn vị tư vấn: sau khi nhận được văn bản nêu trên của Tỉnh, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành việc nghiên cứu để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong quý IV/2009.

Việc mời Tư vấn nước ngoài tham gia trong quá trình nghiên cứu, lập, phản biện đồ án sẽ do Uỷ ban nhân dân Tỉnh tự xem xét, quyết định. Chi phí thuê Tư vấn nước ngoài và các chi phí khác có liên quan, đề nghị Uỷ ban nhân dân Tỉnh chủ động bố trí bằng nguồn vốn ngân sách do Tỉnh quản lý

2. Để hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý theo quy định và có cơ sở để thực hiện việc giải ngân, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên:

- Chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên tổ chức thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt phương án kỹ thuật đo đạc, khảo sát bản đồ địa hình (trong trường hợp chưa có bản đồ) và dự toán chi phí thực hiện dự án (bao gồm cả chi phí khảo sát đo đạc và chi phí lập đồ án quy hoạch) theo đúng quy định.

- Có văn bản chỉ định Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn là đơn vị tư vấn lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời giao cho Viện ký hợp đồng với Nhà thầu thực hiện việc đo đạc khảo sát bản đồ địa hình do Uỷ ban nhân dân Tỉnh lựa chọn; Viện sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí cho Nhà thầu và tổ chức nghiệm thu sản phẩm khảo sát đo đạc để phục vụ cho công tác nghiên cứu, lập đồ án, bảo đảm chất lượng.

2. Về kế hoạch bố trí vốn để thực hiện dự án:

Dự án được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách do Bộ Xây dựng quản lý (phần chi phí tư vấn trong nước), dự kiến sẽ bố trí trong kế hoạch ngân sách các năm 2009 và 2010.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng về việc lập Quy hoạch chung xây dựng thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên, nghiên cứu, tổ chức triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở XD tỉnh Điện Biên
- Viện KTQHXD ĐT&NT
- Lưu VP, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2283/BXD-KHTC thực hiện dự án Quy hoạch chung xây dựng Thành phố Điện Biên Phủ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.750
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.22.209