Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2274/VPCP-CN về việc danh mục công trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức nghiệm thu và kiểm tra năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2274/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 03/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2274/VPCP-CN
V/v Danh mục các công trình HĐNTNN tổ chức kiểm tra, nghiệm thu năm 2007

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng;
- Các Bộ: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công nghiệp, Khoa học và Công nghệ,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng.

 

Xét đề nghị của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tại các Báo cáo số 17/HĐNTNN ngày 27 tháng 3 năm 2007 về danh mục công trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng nghiệm thu và kiểm tra năm 2007, số 18/HĐNTNN ngày 27 tháng 3 năm 2007 về hoạt động của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng và tình hình chất lượng công trình xây dựng năm 2006, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục các công trình do Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra và nghiệm thu trong năm 2007 như đề nghị tại Báo cáo nêu trên.

2. Đối với các công trình thủy điện có công suất từ 50 MW đến 100 MW, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng quyết định hình thức nghiệm thu hoặc kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định của mình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- UBND TP Hà Nội, TP HCM;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: DK, TH, VI, VII, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2274/VPCP-CN về việc danh mục công trình Hội đồng nghiệm thu Nhà nước tổ chức nghiệm thu và kiểm tra năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.806
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49