Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2227/BXD-HĐXD góp ý kiến xây dựng công trình kết nối tạm thời gói thầu 3A, dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, Hà Nội với đường vành đai 3 giai đoạn 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2227/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 13/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2227/BXD-HĐXD
V/v: Góp ý kiến xây dựng công trình kết nối tạm thời gói thầu 3A, dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, Hà Nội với đường vành đai 3 giai đoạn 1.

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6796/VPCP-KTN ngày 30/9/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về việc xây dựng công trình kết nối tạm thời gói thầu 3A, dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, Hà Nội với đường vành đai 3 giai đoạn 1 theo kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6690/BGTVT-QLXD ngày 25/9/2009. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Về chủ trương lập tiểu dự án:

Việc lập tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình kết nối tạm thời gói thầu 3A cầu Thanh Trì với đường vành đai 3 giai đoạn 1 là cần thiết, Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải.

2/ Về chủ trương chỉ định thầu các nhà thầu tư vấn và xây lắp:

Căn cứ quy định tại Khoản 8 Điều 40 Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng thì dự án có thể được xem xét để áp dụng hình thức chỉ định thầu, tuy nhiên cần phải có báo cáo thẩm định dự án theo quy định.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương, đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiến hành các bước chỉ định thầu theo quy định hiện hành, đồng thời chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với quy mô và cấp công trình.

3/ Về nguồn vốn dự kiến sử dụng cho dự án.

Bộ Xây dựng thống nhất với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải trong việc sử dụng nguồn vốn để thực hiện dự án. Tuy nhiên, do tiểu dự án chỉ xây dựng để đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông tạm thời trong một giai đoạn (dự kiến khoảng 2 năm), nên đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tư vấn nghiên cứu lập dự án công trình có quy mô phù hợp, nhằm mục đích tiết kiệm chi phí xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vân tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 07).

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2227/BXD-HĐXD góp ý kiến xây dựng công trình kết nối tạm thời gói thầu 3A, dự án xây dựng cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3, Hà Nội với đường vành đai 3 giai đoạn 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


955
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74