Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2168/TTg-KTN về giải ngân thanh toán hạng mục san nền tại khu tái định cư Nậm Cản, thị xã Mường Lay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2168/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2168/TTg-KTN
V/v giải ngân thanh toán hạng mục san nền tại khu tái định cư Nậm Cản, thị xã Mường Lay

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (các công văn: số 1727/UBND-TĐC ngày 15 tháng 10 năm 2010, số 1927/UBND-TĐC ngày 19 tháng 11 năm 2010); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8114/BKH-KTNN ngày 12 tháng 11 năm 2010), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3721/BNN-KTHT ngày 11 tháng 11 năm 2010) về việc giải ngân thanh toán hạng mục san nền thuộc Dự án san nền, đường giao thông, thoát nước, kè bản Na Nát tại khu tái định cư Nậm Cản, thị xã Mường Lay, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên thực hiện giải ngân thanh toán hạng mục san nền thuộc Dự án san nền, đường giao thông, thoát nước, kè bản Na Nát tại khu tái định cư Nậm Cản, thị xã Mường Lay.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện chưa đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1730/TTg-KTN ngày 14 tháng 10 năm 2008 khi quyết định phê duyệt chỉ định thầu Dự án nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công thương;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2168/TTg-KTN về giải ngân thanh toán hạng mục san nền tại khu tái định cư Nậm Cản, thị xã Mường Lay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.198
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108