Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2011/BXD-KTXD năm 2018 về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng EPC - Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2011/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2011/BXD-KTXD
V/v Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng EPC - Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3522/DKVN-B.Đ ngày 13/6/2018 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam đề nghị hướng dẫn phương thức thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng cho phần xây dựng, lắp đặt và gia công chế tạo trong nước của Hợp đồng EPC – Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Căn cứ văn bản số 3522/DKVN-B.Đ và hồ sơ gửi kèm theo văn bản số 616//SH1PP-KTKH ngày 24/5/2018 của Ban QLDA điện lực dầu khí Sông Hậu 1 thì:

- Hợp đồng EPC số 2348/HĐ-DKVN được ký ngày 10/4/2015, do vậy Hợp đồng này thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng; Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 của Bộ Xây dựng.

- Đây là hợp đồng theo hình thức giá kết hợp, trong đó: phần thiết bị, dịch vụ nhập khẩu là trọn gói; phần xây dựng, lắp đặt, gia công chế tạo do nhà thầu trong nước thực hiện theo đơn giá điều chỉnh;

- Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng do thay đổi về chi phí đã được các bên thỏa thuận tại điểm 13.8.2 khoản 13.8 Điều 13 Điều kiện hợp đồng EPC. Theo đó, các trường hợp được điều chỉnh giá, nguyên tắc điều chỉnh giá và cơ sở xác định giá để tính điều chỉnh giá liên quan đến điều chỉnh do thay đổi về chi phí (nếu có) được quy định tại Phụ lục số 3 [Biểu giá và nguyên tắc điều chỉnh giá hợp đồng]. Tuy nhiên, trong Phụ lục số 3 các bên chưa thỏa thuận về phương pháp điều chỉnh giá.

3. Trường hợp các bên thỏa thuận điều chỉnh giá hợp đồng theo phương pháp bù trừ trực tiếp, thì việc bù trừ giá trị chênh lệch khi điều chỉnh giá hợp đồng được thực hiện như sau:

Giá trị chênh lệch về giá vật liệu, nhân công và máy thi công tại thời điểm điều chỉnh (thời điểm 28 ngày trước ngày hết hạn nộp hồ sơ thanh toán quy định trong hợp đồng) của khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu được phép điều chỉnh so với giá vật liệu, nhân công và máy thi công tại thời điểm gốc (thời điểm 28 ngày trước ngày đóng thầu). Trong đó:

- Giá tại thời điểm điều chỉnh được chọn là giá theo công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp nguồn thông tin về giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền không có hoặc có nhưng không phù hợp với tính chất, tiêu chuẩn kỹ thuật, nội dung công việc và các điều kiện cụ thể của hợp đồng thì Chủ đầu tư xem xét trình Người quyết định đầu tư quyết định việc sử dụng giá thị trường tại thời điểm tương ứng và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; Dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư thì Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chủ tịch tập đoàn, tổng công ty quyết định.

- Giá tại thời điểm gốc được chọn là giá cao nhất trong các giá: giá trong hợp đồng, giá theo công bố của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giá trong dự toán gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Tập đoàn dầu khí Việt Nam căn cứ vào các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng nêu trên để chỉ đạo các đơn vị có liên quan thống nhất phương pháp điều chỉnh giá cho phù hợp với tính chất công việc của hợp đồng EPC số 2348/HĐ-DKVN và báo cáo Bộ Công thương xem xét quyết định.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu: VT, Cục KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2011/BXD-KTXD năm 2018 về phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng EPC - Dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169