Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 197/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 197/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 25/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 197/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng

Trả lời Văn bản số 62/CV ngày 12/9/2008 của Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng về thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

 1. Theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng, thì:

1.1. Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng; Trường hợp giá vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu do Liên sở thông báo thì giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu do Liên sở thông báo ở thời điểm tương ứng, thời điểm tương ứng chia làm hai trường hợp:

+ Đối với hợp đồng ký trước năm 2007 thì giá vật liệu ở thời điểm tương ứng là thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý 4/2006 (nếu không có giá tháng 12/2006);

+ Đối với hợp đồng ký từ năm 2007 thì giá vật liệu ở thời điểm tương ứng là giá trong dự toán gói thầu được duyệt (đối với gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu) hoặc giá vật liệu theo thông báo giá tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (đối với gói thầu thực hiện theo hình thức đấu thầu).

1.2. Giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành do Liên sở thông báo, công bố hoặc theo chứng từ, hoá đơn hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình;

2. Việc điều chỉnh chi phí nhân công theo chế độ tiền lương mới thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng;

Việc thanh toán bù giá nhiên liệu xăng, dầu trong chi phí máy thi công xây dựng công trình căn cứ vào dự toán chi phí bổ sung (dự toán, công thức điều chỉnh theo hướng dẫn phụ lục Thông tư số 09/2008/TT-BXD) và nội dung hợp đồng đã ký kết; Khi áp dụng điều chỉnh chi phí nhiên liệu xăng, dầu theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD thì không áp dụng điều chỉnh chi phí nhiên liệu xăng, dầu theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Căn cứ ý kiến nêu trên, Xí nghiệp Xây dựng Tiến Thắng trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 197/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.337
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41