Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1901/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thời điểm áp dụng bộ đơn giá mới

Số hiệu: 1901/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 14/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1901/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn về thời điểm áp dụng bộ đơn giá mới

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở xây dựng Tỉnh Thanh Hoá

Trả lời văn bản số 1364/SXD-KTKH ngày 23/8/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá xin ý kiến về thời điểm áp dụng bộ đơn giá mới, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá chưa xây dựng và ban hành các Bộ đơn giá xây dựng, đơn giá lắp đặt, đơn giá khảo sát mới, thì trong giai đoạn chuyển tiếp giữa hệ thống đơn giá cũ và hệ thống đơn giá mới, Sở Xây dựng báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các Chủ đầu tư và Nhà thầu căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng công trình, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình và các định mức dự toán xây dựng công trình mới được Bộ Xây dựng ban hành đã có hiệu lực pháp luật để xây dựng đơn giá mới trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ lập tổng dự toán, dự toán công trình.

Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá khẩn trương xây dựng hệ thống các tập đơn giá mới trên cơ sở hệ thống các định mức mới trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, áp dụng.

Căn cứ ý kiến trên, Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hoá báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn tổ chức thực hiện theo qui định./.

 


Nơi nhận :

- Như trên;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1901/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về thời điểm áp dụng bộ đơn giá mới

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41