Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 19/BXD-VLXD về quy hoạch khai thác đá khối và cao lanh-pyrofilit do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 19/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Văn Tới
Ngày ban hành: 26/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số :19/BXD-VLXD
V/v: quy hoạch khai thác đá khối và cao lanh-pyrofilit

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 234/ĐCKS-KS ngày 09/02/2010 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc quy hoạch khai thác đá khối và cao lanh-pyrofilit. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về sự phù hợp của công suất, trữ lượng, giai đoạn khai thác của các mỏ đá khối (đá ốp lát) và cao lanh tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, trong đó thể hiện tại các phụ lục gồm:

- Phụ lục II và Phụ lục III Quy hoạch thăm dò và quy hoạch khai thác trữ lượng khoáng sản làm nguyên liệu cho công nghiệp vật liệu xây dựng đến năm 2020 đã xác định thăm dò cụ thể từng khu vực mỏ, phân bố theo từng tỉnh, phân kỳ ở từng giai đoạn đối với các chủng loại khoáng sản và đã ghi rõ quy hoạch khai thác bao gồm các mỏ trong quy hoạch thăm dò tại Phụ lục II đã được cấp phép thăm dò và Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt trữ lượng.

- Nhu cầu thăm dò, khai thác được xác định trong quy hoạch là những số liệu dự báo có tính định hướng trong từng thời điểm và giai đoạn khác nhau.

2. Đối với mỏ cao lanh-pyrofilit Tấn Mài tỉnh Quảng Ninh.

Các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác trước khi Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng có hiệu lực sẽ được tiếp tục cấp phép khai thác sau khi giấy phép khai thác cũ hết hạn trên cơ sở xem xét trữ lượng còn lại và nằm trong quy hoạch khai thác. Trường hợp đối với mỏ cao lanh-pyrofilit Tấn Mài tỉnh Quảng Ninh đã nằm trong quy hoạch khai thác và do đó sẽ được tiếp tục cấp phép khai thác trên cơ sở trữ lượng còn lại hiện nay.

Bộ Xây dựng đề nghị Cục Địa chất và Khoáng sản căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt để tiến hành quản lý cấp phép theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD, 5;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Lê Văn Tới

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 19/BXD-VLXD về quy hoạch khai thác đá khối và cao lanh-pyrofilit do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.442
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212