Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 19/BXD-HTKT năm 2018 về ý kiến đối với các nội dung trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 19/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Mai Thị Liên Hương
Ngày ban hành: 23/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/BXD-HTKT
Vv ý kiến đối với các nội dung trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3834/STNMT-CTR ngày 23/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn trong công tác quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cự ly thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt:

1.1. Theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn là dịch vụ công ích. Do đó, việc áp dụng hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của liên Bộ: Tài chính - Xây dựng hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng để xác định cự ly thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là không phù hợp.

1.2. Việc xác định cự ly thu gom, vận chuyển tại các công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt quy định tại mã hiệu định mức MT2.02.00 và MT2.03.00 trong bộ định mức dự toán ban hành tại Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng được thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 43/BXD-HTKT ngày 27/12/2017. Theo đó, cự ly thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt được xác định từ điểm đỗ xe chở rác tới điểm thu rác đầu tiên, sau đó di chuyển tới các điểm thu gom kế tiếp, di chuyển tới điểm đổ rác (sau khi xe đầy rác) và quay trở về điểm đỗ xe, không phân biệt điểm đỗ xe đó nằm trong hay ngoài địa bàn quận. Mức hao phí nêu tại mã hiệu MT2.02.00 và MT2.03.00 là mức hao phí cho công tác thu gom, vận chuyển rác với cự ly vận chuyển bình quân gia quyền về khối lượng vận chuyển.

2. Đối với công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công tại mã hiệu định mức MT1.02.00 trong bộ định mức dự toán ban hành tại Quyết định số 592/QĐ-BXD, thì khối lượng công việc quét đường được nghiệm thu là khối lượng diện tích quét, gom rác được thực hiện từ 18h00 hôm trước và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau, với đơn vị tính là 10.000 m2, được xác định bằng 2m lòng đường của mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước nhân với chiều dài tuyến đường thực hiện trong một ca làm việc.

Trường hợp chiều rộng lòng đường ≤ 4m thì khối lượng diện tích nghiệm thu công tác quét, gom rác đường được xác định bằng chiều rộng lòng đường nhân với chiều dài tuyến đường thực hiện quét, gom rác trong một ca làm việc.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn (để b/c);
- Cục KTXD;
- Lưu: VT, HTKT (L).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mai Thị Liên Hương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 19/BXD-HTKT năm 2018 về ý kiến đối với các nội dung trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


449

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171