Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1863/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá vật liệu và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1863/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1863/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá vật liệu và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 559/SGTVT ngày 28/8/2008 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận về điều chỉnh giá vật liệu và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc tạm ứng vốn để thực hiện hợp đồng xây dựng được qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng, vì vậy khi tạm ứng vốn theo qui định là thực hiện theo qui định tại Nghị định và Thông tư này. Trường hợp nếu trong hợp đồng khi tạm ứng hai bên không xác định rõ số tiền tạm ứng để mua nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng thì được điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng, trường hợp cụ thể các bên thương thảo theo nguyên tắc cùng chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1863/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá vật liệu và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.361
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185