Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1806/BXD-QLN về báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở cho công nhân và nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1806/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 28/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1806/BXD-QLN
V/v báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở cho công nhân và nhà ở thu nhập thấp.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngay sau khi Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, Bộ Xây dựng đã khẩn trương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố, làm việc trực tiếp với một số địa phương trọng điểm và ban hành các văn bản để hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Đến nay, nhiều địa phương đang từng bước triển khai các chương trình xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở cho công nhân và nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn.

Nhằm kịp thời tổng hợp kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, ngoài báo cáo chính thức hàng quý, đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng tháng có báo cáo nhanh gửi Bộ Xây dựng về kết quả thực hiện các chính sách về nhà ở sinh viên, nhà ở cho công nhân và nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn cũng như các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện của địa phương.

Hình thức báo cáo: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về Bộ Xây dựng theo một trong các hình thức sau đây: bằng văn bản, bằng FAX: 043 8 215 208, Email: vuongduydung@gmail.com hoặc điện thoại: 0439746477-0903285868 (A. Dũng).

Thời gian báo cáo: ngày 25 hàng tháng.

Mẫu báo cáo theo phụ lục kèm theo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1806/BXD-QLN ngày 28/08/2009 về báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nhà ở sinh viên, nhà ở cho công nhân và nhà ở thu nhập thấp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.253.192