Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1777/BXD-HTKT về việc hướng dẫn quản lý nhà nước theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1777/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1777/BXD-HTKT
V/v: Hướng dẫn quản lý nhà nước theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP .

 Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008.

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 493/SXD-GĐKT ngày 15/7/2008 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đề nghị hướng dẫn quản lý nhà nước theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, và hướng dẫn về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở các công trình theo chức năng quản lý nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chức năng quản lý nhà nước ngành Xây dựng trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật được quy định tại Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng bao gồm: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải trong đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Theo quy định tại Nghị định số 13/2008/NĐ-CP của Chính phủ thì Sở Xây dựng có chức năng, nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật, như vậy:

1. Việc tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về cầu, đường đô thị, hệ thống cấp thoát nước và chiếu sáng công cộng trên các đường đô thị thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng. Phạm vi hệ thống đường đô thị trên địa bàn tỉnh sẽ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thoả thuận bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

2. Chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao là lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật như trên đã đề cập.

3. Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với các công trình trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Theo đó, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng (khi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế cấp tỉnh) thẩm định thiết kế cơ sở công trình với các dự án nhóm B, C.

 

 

 Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1777/BXD-HTKT về việc hướng dẫn quản lý nhà nước theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155