Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1767/BXD-KTXD về việc tính một số phụ cấp vào chi phí tiền lương thợ điều khiển máy thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1767/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1767/BXD-KTXD
V/v: Tính một số phụ cấp vào chi phí tiền lương thợ điều khiển máy thi công.

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 154/XD - GĐ ngày 16/7/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc tính một số phụ cấp vào chi phí tiền lương thợ điều khiển máy thi công; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc các khoản phụ cấp khu vực, thu hút, phụ cấp độc hại nguy hiểm được tính trong chi phí tiền lương công nhân xây dựng, trong đó có thợ điều khiển máy;

Cơ sở pháp lý được thể hiện trong các quy định, hướng dẫn về thang Bảng lương trong các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Lao động & Thương binh xã hội tương ứng từng thời kỳ (quy định mức phụ cấp được hưởng cho từng loại thợ và cho từng khu vực cụ thể);

Phương pháp xác định các loại phụ cấp bổ sung nêu trên vào chi phí tiền lương trong giá ca máy đã ban hành dựa trên cơ sở các thông số giá ca máy đã ban hành hoặc công bố, các mức và các khoản phụ cấp được bổ sung, định mức hao phí nhân công tại các Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006, Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007...).

Căn cứ nội dung trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận
 - Như trên;
 - UBND tỉnh Quảng Nam;
 - Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1767/BXD-KTXD về việc tính một số phụ cấp vào chi phí tiền lương thợ điều khiển máy thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.994

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251