Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 176/BXD-KTXD về việc thanh toán, quyết toán gói thầu tư vấn trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 176/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 176/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán, quyết toán gói thầu tư vấn trong HĐXD.

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân

Trả lời Văn bản số 151/CV-VTVX ngày 21/8/2008 của Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân về việc thanh toán, quyết toán gói thầu tư vấn thiết kế trong hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì việc thanh toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã được các bên ký kết; Việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình, dự án hoàn thành và các công việc có liên quan thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần Viễn thông Vạn Xuân tổ chức thực hiện theo quy định ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KTXD,M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 176/BXD-KTXD về việc thanh toán, quyết toán gói thầu tư vấn trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.040
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127