Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 173/BXD-PTĐT tham gia ý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 173/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 173/BXD-PTĐT
V/v: tham gia ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 397/VPCP-KTTH, ngày 18/01/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về chủ trương chỉnh trang đô thị của thành phố Huế do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại công văn số 140/UBND-XDKH, ngày 12/01/2010 là phù hợp với những định hướng của thành phố Huế trong tương lai.

Thành phố Huế là đô thị loại I, trung tâm văn hóa, du lịch của cả nước, là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Việc tập trung đầu tư hạ tầng đô thị, trùng tu các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Huế là cần được quan tâm, việc chỉnh trang đô thị Huế cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của nhà nước và phù hợp với quy hoạch, kiến trúc đô thị.

Về 03 dự án do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất, đề nghị UBND tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế rà soát, đối chiếu với các dự án mà tỉnh đã thực hiện (từ nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác đã được xác định với thành phố Huế) và làm việc cụ thể với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xác định nguồn vốn phù hợp với quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, Cục PTĐT, Vụ KT QHXD .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 173/BXD-PTĐT tham gia ý kiến về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.074
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16