Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 173/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 173/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 173/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư NN và PTNT Vĩnh Phúc

Trả lời văn bản số 118/CV-TV NN&PTNT ngày 21/8/2008 của Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư NN và PTNT Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được hướng dẫn tại phụ lục của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ; Theo hướng dẫn tại điểm 3 của văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD , thì khi xác định dự toán chi phí xây dựng bổ sung để làm cơ sở điều chỉnh, bổ sung giá hợp đồng phải chia ra 02 trường hợp như sau:

Đối với các hợp đồng ký trước ngày 01/01/2007: Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng nếu giá vật liệu trong hợp đồng thấp hơn giá vật liệu tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV năm 2006 (nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố; hoặc là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng tại thời điểm tháng 12/2006 hoặc quý IV năm 2006 (nếu không có giá tại thời điểm tháng 12/2006) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.

Đối với các hợp đồng ký từ ngày 01/01/2007: Giá trị chênh lệch giá vật liệu là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt nếu giá vật liệu xây dựng trong hợp đồng, dự toán gói thầu được duyệt cao hơn giá vật liệu tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố; hoặc là chênh lệch giá vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá vật liệu xây dựng tại thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu (trường hợp đấu thầu) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố.

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Phúc căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD.
T08.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 173/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.392
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.185