Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 170/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh theo các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 170/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Vũ Thị Hoà
Ngày ban hành: 18/09/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
*****


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 170 /BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh theo các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Cầu 12

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 649/2007/KTKH ngày 27/8/2007 của Công ty Cầu 12 - Tổng công ty Công trình giao thông I đề nghị hướng dẫn điều chỉnh theo các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng nên chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm xây dựng đã bao gồm các chế độ chính sách của người lao động và được thực hiện thông qua hợp đồng giao nhận thầu giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, về nguyên tắc dự toán chi phí xây dựng được điều chỉnh đối với khối lượng xây dựng thực hiện từ thời điểm Nhà nước điều chỉnh tiền lương. Khi điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình theo qui định tại Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản, Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung, phương thức thanh toán trong hợp đồng đã ký kết và các chế độ chính sách của Nhà nước tại các thời điểm tương ứng để thương thảo bổ sung hợp đồng. Trường hợp đối với các công tác như gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn, đà giáo... phục vụ thi công các kết cấu chính như trụ cầu, dầm cầu... được phân bổ vào đơn giá của kết cấu chính, thì chủ đầu tư, nhà thầu cần chiết tính đơn giá chi tiết công tác này trong đơn giá trúng thầu để xác định chi phí nhân công làm căn cứ điều chỉnh theo hướng dẫn tại các Thông tư nêu trên của Bộ Xây dựng.

2. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và các qui định của Nhà nước về điều chỉnh giá hợp đồng. Trường hợp hợp đồng theo giá điều chỉnh mà trong hợp đồng không qui định công thức điều chỉnh giá và chưa tính trượt giá, thì chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng, các chế độ chính sách của Nhà nước để tính trượt giá. Chi phí vật liệu được điều chỉnh trên cơ sở số lượng tiêu hao vật liệu (nhựa đường, xi măng, thép, cát, đá các loại...) và giá trị chênh lệch vật liệu của giá vật liệu tại thời điểm thực hiện so với giá vật liệu trong đơn giá trúng thầu hoặc giá vật liệu tại thời điểm đấu thầu.

3. Đến thời điểm này, Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã có hiệu lực thi hành, chủ đầu tư có thể báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định thực hiện các công việc tiếp theo theo các qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP để thực hiện việc điều chỉnh dự toán và hợp đồng cho phù hợp với thực tế phát sinh của công trình.

Công ty Cầu 12 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTTC, S(8)TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH

Vũ Thị Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 170/BXD-KTTC về việc hướng dẫn điều chỉnh theo các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.186

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.157