Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 161/BXD-KTQH nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 161/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 27/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 161/BXD-KTQH
V/v: Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 10/8/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Căn cứ theo Luật Xây dựng 2003, Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng thì trách nhiệm thẩm định nhiệm vụ và đồ án thuộc Bộ Xây dựng và thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án này thuộc Thủ tướng Chính phủ. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 58/BXD-KTQH ngày 13/10/2009 gửi các Bộ, ngành lấy ý kiến về Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Đến nay, Bộ Xây dựng đã nhận được ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quốc phòng và Tài chính.

Tuy nhiên, Luật Quy hoạch đô thị đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 năm 2009 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. Căn cứ Điều 44 của Luật Quy hoạch đô thị thì thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Mỹ Tho (đô thị loại II) thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, trước khi phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Do đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm phê duỵêt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Mỹ Tho theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị. Bộ Xây dựng gửi kèm theo Công văn này ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành để Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ đạo hoàn chỉnh nhiệm vụ trước khi phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 161/BXD-KTQH nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.020
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156