Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 160/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 160/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 160/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội
(Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 8171/SXD-GĐCL ngày 16/10/2009 của Hội đồng tư vấn - Sở Xây dựng Hà Nội về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cá nhân có chuyên môn và kinh nghiệm về công trình nào thì được hành nghề giám sát thi công đối với loại công trình đó.

Loại công trình được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng căn cứ quy định hiện hành để thực hiện.

2. Đối với các cá nhân đã được cấp chứng chỉ thiết kế công trình nay hết hạn sử dụng theo Quyết định số 23/2000/QĐ-BXD ngày 13/11/2000 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình, nếu muốn xin cấp lại thì thực hiện thủ tục như quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD.

3. Theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư số 12/2009/TT-BXD thì cá nhân chưa trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế, thi công hoặc trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực mà chưa tham gia giám sát thi công thì không được xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

4. Thiết bị công trình và thiết bị công nghệ khác nhau về kỹ thuật. Do vậy, Sở Xây dựng Hà Nội cần căn cứ vào chuyên môn đào tạo và kinh nghiệm của cá nhân đó phù hợp với lĩnh vực nào và đối chiếu với quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 12/2009/TT-BXD để xem xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát lắp đặt thiết bị công trình hay lắp đặt thiết bị công nghệ cho cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định.

5. Kỹ sư đô thị có thể được xem xét để cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, như: Cấp nước, thoát nước, xử lý rác thải, công viên, … nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Hội đồng tư vấn - Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (NLĐ - 03).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 160/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.101
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78