Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1585/CP-CN ngày 22/10/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2. Dự án vệ sinh môi trường TP HCM (Khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

Số hiệu: 1585/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1585/CP-CN
V/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2, Dự án vệ sinh môi trường TP HCM (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 5593/UB-ĐT ngày 21 tháng 9 năm 2004), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6544/BKH-TĐ&GSĐT ngày 15 tháng 10 năm 2004), về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2, Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu lộc - Thị Nghè), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 của Dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè) gồm 7 gói thầu có tổng giá trị 126.037.893 USD như đề nghị Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại công văn số 6544/BKH-QLĐT ngày 15 tháng 10 năm 2004 (trừ gói thầu số 9 và các gói thầu thuộc Tiểu dự án mở rộng Hệ thống cống cấp 4 đã được phê duyệt).

2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xem xét phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các gói thầu còn lại thuộc Kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2 bảo đảm tiến độ Dự án, đồng thời chỉ đạo việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1585/CP-CN ngày 22/10/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu giai đoạn 2. Dự án vệ sinh môi trường TP HCM (Khu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.787
DMCA.com Protection Status