Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1563/BXD-VLXD về việc Khai thác puzolan làm phụ gia xi măng tại mỏ Gia Quy, xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1563/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 05/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1563/BXD-VLXD
V/v: Khai thác puzolan làm phụ gia xi măng tại mỏ Gia Quy, xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 5 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi : Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1213/ĐCKS-KS ngày 20/6/2008 của Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc nâng công suất khai thác puzolan làm phụ gia xi măng tại mỏ Gia Quy, xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Tiến. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Báo cáo kết quả thăm dò tỷ mỷ mỏ puzolan Gia Quy, huyện Long Đất, tỉnh Đồng Nai (nay là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê chuẩn tại Quyết định số 117/QĐHĐ ngày 28/6/1982. Khu vực thăm dò đã dược Bộ Công nghiệp cấp Giấy phép khai thác số 2998/GP-ĐCKS ngày 17/12/2001 với diện tích 61 ha (trữ lượng khai thác 7.500.000 tấn, sản lượng khai thác 250.000 tấn/năm, thời hạn 30 năm). Đến nay, Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Tiến xin nâng công suất khai thác lên 1.070.000 tấn/năm phần diện tích 52,58 ha nằm trong diện tích 61 ha đã được Bộ Công nghiệp cấp phép khai thác.

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mỏ puzolan Gia Quy, xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được đưa vào trong quy hoạch chung của cả nước. Vì vậy, Bộ Xây dựng ủng hộ việc nâng công suất khai thác mỏ puzolan Gia Quy nêu trên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc nâng công suất khai thác puzolan mỏ Gia Quy, xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Lưu VP, VLXD, 7;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1563/BXD-VLXD về việc Khai thác puzolan làm phụ gia xi măng tại mỏ Gia Quy, xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.485

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123