Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 143/BXD-KTXD về việc chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 143/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 15/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 143/BXD-KTXD
V/v: Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Hạ tầng – Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

Trả lời Văn bản số 159/CV-DAHT ngày 15/7/2008 và văn bản số 179/CV-DAHT ngày 5/8/2008 của Ban quản lý dự án Hạ tầng – Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai đề nghị hướng dẫn việc chi lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Đối với dự án thực hiện theo quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ, thì chi phí thẩm định (hoặc thẩm tra) thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình được xác định theo quy định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đối với dự án thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, thì chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và chi phí thẩm tra dự toán công trình sử dụng công bố của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 để xác định.

Trường hợp Chủ đầu tư tự thẩm định để phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; tự thẩm định hoặc thẩm tra để phê duyệt dự toán công trình thì chi phí cho các công việc này là chi phí thẩm định và chi phí thẩm tra (không phải là lệ phí). Ban quản lý Dự án Hạ tầng – Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được sử dụng để chi trực tiếp cho công việc thẩm định, thẩm tra.

Ban quản lý Dự án Hạ tầng – Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 143/BXD-KTXD về việc chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.647

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102