Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1339/BXD-HĐXD về việc phê duyệt thiết kế cọc thí nghiệm công trình Nhà Quốc hội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1339/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1339/BXD-HĐXD
V/v: Phê duyệt thiết kế cọc thí nghiệm công trình Nhà Quốc hội

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba đình (mới).

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 298/BQLDA-TTr ngày 24/6/2009 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) về việc phê duyệt thiết kế cọc thí nghiệm công trình Nhà Quốc hội tại Lô D, khu Trung tâm chính trị Ba đình, TP Hà Nội. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội đang trong quá trình lập dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc thực hiện công tác thi công và thí nghiệm cọc thử để chuẩn bị số liệu cho thiết kế công trình trước khi Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà quốc hội được phê duyệt đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chấp thuận tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội (Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 23/4/2009 của Văn phòng Chính phủ).

Bộ Xây dựng giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) kiểm tra, phê duyệt thiết kế cọc thí nghiệm công trình Nhà Quốc hội theo đúng tiêu chuẩn áp dụng. Đề nghị Ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục về việc sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho công trình theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định của pháp luật trước khi trình Chính phủ phê duyệt dự án./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Vụ KHTC;
- Lưu VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1339/BXD-HĐXD về việc phê duyệt thiết kế cọc thí nghiệm công trình Nhà Quốc hội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.205

DMCA.com Protection Status
IP: 34.237.124.210