Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1321/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò, khai thác Puzolan tại ấp Lộc Bình 2, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1321/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1321/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch thăm dò, khai thác Puzolan tại ấp Lộc Bình 2, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1612/UBND-SX ngày 05/6/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Bình Phước về việc thăm dò, khai thác Puzolan tại ấp Lộc Bình 2, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước của Công ty Cổ phần Lộc Hưng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực xin thăm dò Puzolan có diện tích 48 ha đã được UBND tỉnh Bình Phước xác định không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, di tích lịch sử và văn hoá (theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 278/STNMT-KS ngày 29/5/2008, của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước tại công văn số 197/BCH-TH ngày 22/5/2008 và Biên bản kiểm tra thực địa của đại diện các Sở, ngành địa phương ngày 14/5/2008).

Trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng thống nhất đưa khu vực thăm dò Puzolan nêu trên vào trong quy hoạch chung của cả nước. Vị trí, toạ độ, diện tích của khu vực xin thăm dò được xác định theo công văn số 1612/UBND-SX ngày 05/6/2008 của UBND tỉnh Bình Phước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò Puzolan tại ấp Lộc Bình 2, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT);
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1321/BXD-VLXD về việc quy hoạch thăm dò, khai thác Puzolan tại ấp Lộc Bình 2, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.193
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.31.145