Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 131/BXD-HĐXD về hướng dẫn điều kiện năng lực do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 131/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 09/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 131/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn điều kiện năng lực

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 188/KKTVĐ-QHXD ngày 11/8/2009 của Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn xin ý kiến về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 46 của Luật Xây dựng thì khảo sát xây dựng bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn, khảo sát hiện trạng công trình và các khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng. Do đó, các tổ chức, cá nhân khi thực hiện công tác khảo sát xây dựng thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chính phủ Về hoạt động đo đạc và bản đồ là áp dụng với hoạt động đo đạc và bản đồ khác với phạm vi điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP là chỉ áp dụng đối với các hoạt động xây dựng.

2. Theo khoản 3 Điều 10 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng thì cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát được giám sát công tác khảo sát. Tuy nhiên chỉ quy định đối với trường hợp giám sát khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn. Cá nhân giám sát công tác khảo sát địa hình không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề nhưng phải có trình độ chuyên môn đào tạo thể hiện bằng văn bằng được đào tạo phù hợp với công việc giám sát.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 131/BXD-HĐXD về hướng dẫn điều kiện năng lực do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.134

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.236.140