Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 128/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 128/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 12/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 128/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi : Viện Nghiên cứu Rau quả

Trả lời văn bản số 166/VRQ-TCHC ngày 7/7/2008 của Viện Nghiên cứu Rau quả đề nghị hướng dẫn áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD cho gói thầu Xây dựng và lắp đặt đường ống cấp nước sạch Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sạch – Viện Nghiên cứu Rau quả, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh hình thức giá hợp đồng đối với các hợp đồng đã lỡ thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, giá hợp đồng theo đơn giá cố định thành giá hợp đồng theo giá điều chỉnh do giá vật liệu xây dựng biến động ngoài khả năng kiểm soát của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng thực hiện theo hình thức giá hợp đồng theo giá điều chỉnh thực hiện theo các điều khoản điều chỉnh giá đã ký kết trong hợp đồng. Đối với gói thầu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ có hình thức hợp đồng theo giá điều chỉnh, thì được điều chỉnh, bổ sung theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Đối với gói thầu Xây dựng và lắp đặt đường ống cấp nước sạch Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước sạch – Viện Nghiên cứu Rau quả, nếu được điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD và Văn bản số 1551/BXD-KTXD , thì chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu là chênh lệch giá nguyên, nhiên, vật liệu tại thời điểm điều chỉnh so với giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng ghi trong hợp đồng. Trường hợp, giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng trong hợp đồng thấp hơn giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố thì lấy theo giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo hoặc công bố tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Viện Nghiên cứu Rau quả căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 128/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.462

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44