Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 125/BXD-KTQH giải đáp vấn đề trong công tác lập đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 125/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Mỹ Linh
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 125/BXD-KTQH
V/v: Giải đáp một số vấn đề trong công tác lập đồ án quy hoạch.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Phú Thọ.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 781/SXD-KTQH ngày 08/10/2010 của Sở Xây dựng Phú Thọ về việc giải đáp một số vấn đề trong công tác quy hoạch. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau.

1.Về quy hoạch xây dựng khu bảo tồn di tích lịch sử, khu di sản, khu du lịch văn hoá…:

Đây là loại quy hoạch xây dựng các khu chức năng, trong trường hợp các khu chức năng này nằm trong phạm vi quy hoạch đô thị thì những quy định về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch xây dựng các khu chức năng này được áp dụng theo Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản hướng dẫn Luật Quy hoạch đô thị. Nếu các khu chức năng này nằm ngoài phạm vi quy hoạch đô thị thì áp dụng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng.

 2. Về tỷ lệ bản đồ áp dụng cho các đồ án quy hoạch đô thị:

Việc quy định tỷ lệ bản đồ áp dụng cho các đồ án quy hoạch đô thị được căn cứ vào yêu cầu nội dung đồ án quy hoạch và quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch. Căn cứ vào quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch, Chủ đầu tư có quyền quyết định chọn tỷ lệ bản đồ áp dụng cho các đồ án quy hoạch phù hợp với quy định, nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về nội dung nghiên cứu đồ án quy hoạch.

3. Về các bước lập quy hoạch thị trấn:

Đối với thị trấn, sau khi quy hoạch chung thị trấn được phê duyệt thì triển khai lập quy hoạch chi tiết, không cần lập quy hoạch phân khu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Phú Thọ nghiên cứu, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH
Phan Mỹ Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 125/BXD-KTQH giải đáp vấn đề trong công tác lập đồ án quy hoạch do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.008
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108