Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 124/BXD-KHCN về mở cửa sổ sang đất liền kề do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 124/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Hữu Hà
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 124/BXD-KHCN
V/v: Mở cửa sổ sang đất liền kề

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 192/SXD - QLXD ngày 13/3/2010 của Sở xây dựng Cần Thơ về việc trổ cửa sổ, cửa đi đối với hộ liền kề. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về quan hệ với công trình bên cạnh và các yêu cầu kỹ thuật đối với công trình xây dựng được quy định tại điều 2.8.12 và điều 2.8.13 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01: 2008/BXD.

Để đảm bảo các điều kiện thông thoáng và vi khí hậu trong nhà ở nên các yêu cầu hạn chế về mở cửa sổ, của đi không được quy định trong Quy chuẩn này. Tuy nhiên việc mở cửa sổ, cửa đi phải có giải pháp phù hợp sao cho tránh tia nhìn trực tiếp vào bên trong nhà bên cạnh và ảnh hưởng đến sinh hoạt riêng tư của hộ liền kề.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CN&MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Hữu Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 124/BXD-KHCN về mở cửa sổ sang đất liền kề do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.342
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162