Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 121/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 121/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 08/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 121/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu EPC

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị Sơn la

Trả lời văn bản số 78/CTMT ngày 20/6/2008 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị Sơn la đề nghị hướng dẫn thực hiện đối với hình thức tổng thầu EPC, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Thông tư số 08/2003/TT-BXD ngày 9/7/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung và quản lý hợp đồng tổng thầu thiết kế – cung ứng vật tư, thiết bị – xây dựng (EPC) là Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 62 của Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 của Chính phủ; Đến nay, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ đã hết hiệu lực thi hành, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu và soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 08/2003/TT-BXD cho phù hợp với các quy định của Luật Xây dựng.

2. Tuỳ theo tính chất và nội dung công việc cần mời thầu mà Chủ đầu tư có thể nêu yêu cầu về tài liệu thiết kế trong hồ sơ mời thầu (có thể là thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công); Mức độ yêu cầu về thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công phải đảm bảo cho việc xem xét, đánh giá tiêu chí theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

3. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện tổng thầu EPC là để tìm kiếm Nhà thầu thực hiện các công việc từ thiết kế – cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật – xây lắp đến vận hành đồng bộ và đưa vào sử dụng. Vì thế, chỉ sau khi có kết quả lựa chọn Nhà thầu mới có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt trên cơ sở thiết kế và dự toán do Nhà thầu lập.

4. Đối với dự án thực hiện tổng thầu EPC, theo Thông tư số 08/2003/TT-BXD trước đây quy định thì tổng thầu chỉ được hưởng 30% chi phí quản lý của gói thầu là để chi phí cho phần tham gia thực hiện công tác quản lý dự án trong phạm vi những công việc của tổng thầu. Đến nay, Thông tư số 08/2003/TT-BXD không còn hiệu lực thi hành. Vì vậy, trong khi chờ hướng dẫn mới, Chủ đầu tư và tổng thầu thương thảo để thống nhất xác định chi phí quản lý dự án trên cơ sở Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Môi trường Đô thị Sơn la căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 121/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện hình thức tổng thầu EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.656

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.76.196