Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 114/BXD-HĐXD xử lý chuyển tiếp dự án từ nhóm B lên nhóm A do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 114/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 05/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 114/BXD-HĐXD
V/v Xử lý chuyển tiếp dự án từ nhóm B lên nhóm A

Hà Nội ngày 05 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 298/SXD-VP ngày 08/10/2010 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu đề nghị hướng dẫn xử lý chuyển tiếp dự án đầu tư xây dựng từ nhóm B lên nhóm A. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo giải trình của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu tại văn bản số 298/SXD-VP ngày 08/10/2010, dự án đầu tư xây dựng đường Pa Tần - Mường Tè, tỉnh Lai Châu có vốn đầu tư 990 tỷ đồng thuộc nhóm B, được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt tại Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 27/02/2008. Dự án đã triển khai được 03 năm. "Do có sự thay đổi chế độ chính sách, biến động giá cả, bổ sung khối lượng xử lý kỹ thuật, hạng mục công trình và điều chỉnh quy mô đoạn tuyến trong nội thị thị trấn huyện Mường Tè cho phù hợp với quy hoạch, dẫn đến tăng tổng mức đầu tư của dự án lên khoảng 1.600 tỷ đồng thuộc nhóm A.

- Căn cứ quy định tại Điểm 2, Khoản 3, Điều 1, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giải trình của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu thì trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Pa Tần - Mường Tè đã làm thay đổi quy mô dự án và vượt tổng mức đầu tư đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt, cho nên chủ đầu tư phải trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh dự án.

- Theo quy định tại khoản 3, Điều 10, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu là cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định dự án điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường Pa Tần - Mường Tè và trình phê duyệt điều chỉnh dự án. Nếu việc điều chỉnh dự án làm thay đổi thiết kế cơ sở đã được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền thẩm định thì theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định dự án điều chỉnh gửi hồ sơ dự án điều chỉnh đến Bộ Giao thông vận tải để lấy ý kiến về thiết kế cơ sở trước khi trình UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt điều chỉnh dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
TT Bùi Phạm Khánh (để b/c);
- UBND tỉnh Lai Châu;
- Lưu : VP, HĐXD.
 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 114/BXD-HĐXD xử lý chuyển tiếp dự án từ nhóm B lên nhóm A do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174